14.9

Sázení stromů Dolní Vilémovice

14.9

Výzva k odklizení věcí z obecního pozemku p.č. 421/5 z důvodu výsadby stromů

3.9

Integrované šetření v zemědělství 2020

31.8

Hrátky s batolátky

27.8

Pozvánka – pes – vodní záchranář

11.7

Obsazenost Kulturního domu

29.6

Vyvěšení Moravské vlajky 5. července

24.6

Nabídka místního pohostinství

4.6

Hlubinné úložiště jaderného odpadu

29.4

Krizová pomoc Nadace ČEZ

15.4

Informace k zápisu do ZŠ a MŠ Dolní Vilémovice

2.4

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem

1.4

Oblastní charita Třebíč-pomoc po telefonu

1.4

Mimořádná opatření – informace

25.3

Nabídka oblastní charity Třebíč

23.3

Leták koronavirus + doporučení MZČR

18.3

Opatření k zamezení šíření koronaviru v naší obci

17.3

Charita nabízí seniorům dovoz nákupů

16.3

Informace od lékařek MUDr. Šmardové a MUDr. Boučkové

14.3

Omezení jízdního řádu autobusu.

6.2

Termín svozu nebezpečného odpadu

3.2

Ceník pronájmu KD od 1.1.2020

29.1

Nabídka palivového dřeva

12.12

Kalendáře a tašky na tříděný odpad

13.11

Zákaz skládky pod kamenným křížem

7.11

Změna jízdního řádu Dolní Vilémovice rozcestí

31.10

Hrátky s batolátky

31.10

Taneční pro dospělé

16.9

Změna úředních hodin – účetní obce

31.7

Data z měřiče rychlosti za červenec

1.7

Data z měřiče rychlosti za červen

15.4

Likvidace pneumatik

8.4

Rybolov na „Návesním rybníku“ v roce 2019

25.2

Termín svozu nebezpečného odpadu

5.2

Ordinace MUDr. Šmardová- Dolní Vilémovice, OZNÁMENÍ

30.1

Ping pong a florbal v kulturním domě

7.1

Tříkrálová sbírka

1.1

Návštěvy rodného domu Jana Kubiše

12.10

Provozní doba pohostinství

4.10

Informace o zpětném odběru pneumatik ELTMA

2.7

Sběr použitého kuchyňského oleje

5.2

Jízdní řád – linka 480 Třebíč-Moravský Krumlov

11.12

PF 2019

22.12

PŘÁNÍ