Základní škola a Mateřská škola Dolní Vilémovice

Základní škola a Mateřská škola v Dolních Vilémovicích je příspěvkovou organizací zřízenou Obcí Dolní Vilémovice v jejímž čele stojí ředitelka Mgr. Hana Škodová. V roce 2014 došlo ke sloučení školy a školky v jeden samostatný právní subjekt.

Budova školy je umístěna na návsi, přímo v centru obce a její postavení se datuje do roku 1897. Budova školky je naopak umístěna v severní, okrajové části obce. Výhodou je klidné prostředí bez hlavních komunikací.

Mateřská škola je jednotřídní, s celodenním provozem. Třída dětí je smíšená, s dětmi ve věku od 3 do 6-7 let. Do MŠ dochází děti místní a dojíždí z okolních obcí – Střížova, Číměře a Klučova.

Posláním MŠ v obci je, aby doplnila rodinnou péči, umožnila dětem styk s vrstevníky, rozvíjela děti přiměřeným způsobem ve všech oblastech.

Mateřská škola je prostorná, účelně zařízená, dětský nábytek a ostatní vybavení jsou bezpečné a estetického vzhledu. V herně jsou koutky – centra aktivit – kostky, knížky, hudební nástroje, domácnost, doprava. Velká ložnice je z poloviny zařízena jako tělocvična. Tělocvičné nářadí je zde kdykoliv v průběhu dne k využití. U MŠ je velká školní zahrada, která přiléhá ze tří stran k budově MŠ. Je ve svahu s borovým lesíkem, vybavená pískovištěm a akátovými dětskými prolézačkami.

Součástí MŠ je školní jídelna, zajišťuje stravování dětí, žáků  ZŠ, zaměstnanců a vedlejší školy a školky v Lipníku u Hrotovic.

Základní škola

Škola v Dolních Vilémovicích je již od roku 1892. V čele Základní školy od května 2018 stojí Mgr. Hana Škodová. Na škole se učí podle vzdělávacího programu „Základní škola“, ale kantoři používají i prvky z jiných programů . Ze zájmových činností a nepovinných předmětů je třeba připomenout  výtvarné činnosti a počítačový kroužek, logopedii, myslivost.

Základní škola se také podílí na kulturním a společenském dění v obci. Pravidelně vystupuje na kulturních akcích obce a místních spolků. Jednou ročně si sama připravuje školní akademii v kulturním domě. Vyjímkou nejsou společné akce pro děti s Mateřskou školou.

Základní škola je nedílnou součástí obce.

Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Dolní Vilémovice: https://www.zsdolnivilemovice.cz/