• Štábní kapitán pěchoty in memoriam
  • 3x Čs. válečný kříž 1939 Crolx de Guerre [Francie]
  • Čs. vojenská pamětní medaile se štítkem F-VB
  • Certificate of the KING’S Commendation (V. Británie)
  • Zlatá hvězda Čs. vojenského řádu Za svobodu
  • Hvězda I. třídy Čs. vojenského řádu bílého Lva za vítězství
  • řád M. R. Štefánika III.třídy

 

Narodil se 24. června 1913 v Dolních Vilémovicích. Po ukončení základní školní docházky pracoval v zemědělství a určitý čas také jako topič. V říjnu 1935 byl povolán k výkonu základní vojenské služby k 31. pěšímu pluku „Arco“ v Jihlavě. Byl zařazen do poddůstojnické školy a dosáhl hodnosti desátníka. V armádě po ukončení základní služby zůstal jako délesloužící poddůstojník a byl převelen k 34. pěšímu pluku do Opavy. Na severní Moravě sloužil i v neklidném období před mnichovským diktátem, ovšem již v hodnosti četaře.

Po okupaci zbytku území Čech a Moravy se rozhodl pokračovat v boji. Odešel ilegálně z vlasti do Polska, kde se stal členem nově vznikající Čs. vojenské
jednotky v Malých Bronowicích. Koncem července 1939 pak odjel se svými druhy do Francie, kde měl v té době jedinou možnost – vstup do cizinecké legie. Několik týdnů pobýval v kasárnách legie v severoafrické Saidě.

Po vypuknutí války mezi Francií a Německem mohli konečně legionáři vstoupit do Čs. armády, formující se v jihofrancouzském městě Agde. Kubiš sem dorazil již koncem září 1939. Po krátkém výcviku byl povýšen na rotného.

Účastnil se bojě na Loiře. Za statečnost mu byl udělen francouzský válečný kříž.