Sbor dobrovolných hasičů Dolní Vilémovice byl založen již v roce 1907. Přesněji tomu bylo 4. 8. 1907. Obecní zastupitelstvo schválilo založení sboru a zároveň se zavázalo, že vše potřebné obstará a uhradí z obecního rozpočtu. To byla potřebná podmínka k tomu, aby se v říjnu sešla zakládající valná hromada sboru a aby zakladatelé, Karel Rous, Josef Denemarek a Jaroslav Hubáček mohli oficiálně požádat o povolení činnosti a o registraci. Dne 31. 10. 1907 byl sbor zaregistrován na místodržitelství v Brně a v únoru 1908 byl zařazen do evidence ve Vídni pod názvem: „Dobrovolný hasičský sbor v Dolních Vilímovicích“.

V současné době je v  našem sboru registrováno 78 členů dobrovolných hasičů. Věkové rozpětí členů je velice široké, nejmladšímu je 7 a nejstaršímu 90 let.

P1280805

 

Nově jsme obnovili tradici „hasičáku pro děti“a do sboru tak přibylo 14 mladých hasičů. Trénujeme od dubna a to ve dvou věkových kategoriích. Mladší družstvo do 11 let a starší družstvo do 14 let. Pravidelné schůzky dětí vedou k natrénování požárnických dovedností, které děti předvedly na závodech. Ovšem nejen spojování hadic, nasazování koše a sestřelení terčů je součástí tréninku. Snažíme se podpořit samostatnost dětí, soudržnost týmu a spolupráci mezi mladšími a staršími dětmi.

Společně jsme se zúčastnili nejen okrskových, ale i ligových soutěží, aby děti věděly, že je stále co vylepšovat. Pokaždé se hold dětem dosáhnout dobrých časů nepodařilo, ale vždy útok se vzájemnou pomocí dokončily.

Začátek sezony PLAMEN 2018/2019, byl zahájen dne 20. 10. 2018 v Heralticích. Skládal se ze závodu požárnické všestrannosti a Útoku CTIF. Starší se umístili na 12. místě

Náš sbor se také zařadil do programu „Recyklujte s hasiči“. Každou středu má tak každý občan možnost donést elektro odpad do kulturního domu.

Dobrovolní hasiči se ovšem nevěnují jenom dětem. Pravidelně pořádají pro místní obyvatele různé kulturní akce.

 

Děkujeme všem dětem, rodičům, členům SDH i obci Dolní Vilémovice za podporu a volný čas, který dobrovolným hasičům věnují.

Miroslav Sedlák

velitel SDH Dolní Vilémovice