Knihovna v Dolních Vilémovicích funguje pod vedením knihovnice Vladimíry Sedlákové.  Knihovna je otevřena každé pondělí  od 17:00 do 18:00 hod.

V srpnu 2006 byla v knihovně provedena revize knihovního fondu ve spolupráci s Městskou knihovnou v Třebíči. Vyřazeny byly staré a poškozené knihy. Ty byly po několik týdnů k dispozici veřejnosti. Počet svazků v knihovně po provedené revizi je 1337. Tyto knihy byly zařazeny do automatického internetového seznamu Reks. Jejich seznam je k dispozici v tištěné podobě v knihovně nebo na této internetové adrese: http://katalog.knihovnatr.cz/dvilemovice/ Na této adrese naleznete vyhledávač, po zadání autora či názvu díla se zobrazí všechny svazky, které odpovídají zadání a jsou ve fondu naší knihovny.

Dnes knihovna obsahuje přes 1300 svazků a každým rokem obec přispívá na nákup nových knih.

V knihovně najdete knihy naučné pro dospělé a mládež, krásnou literaturu pro dospělé a krásnou literaturu pro mládež. Velice oblíbené jsou knihy z výměnného souboru. Svazky vypůjčujeme z Městské knihovny v Třebíči. V současné době máme vypůjčených 6 souborů. Tyto knihy není možné nalézt v seznamu.

Nyní knihovna registruje na 60 čtenářů, z nichž většina je mladší patnácti let. Největší zájem je tedy o knihy pro děti. Každoročně probíhá  v knihovně Den otevřených dveří, který se těší velkému zájmu. Pro děti je připravena spousta soutěžních i nesoutěžních úkolů.  Pro děti je připraven bohatý výměnný soubor. Dospělí čtenáři taktéž uvítají častou obměnu knih a v novém výměnném souboru nacházejí  detektivky, romány a knihy s válečnou tématikou. Do dětského oddělení výměnného souboru přibudou další pohádkové knihy i romány pro mládež. Zváni jsou všichni stávající čtenáři i ti, kteří by se u nás chtěli zaregistrovat a doposud neměli možnost. Všechny vás rádi uvidíme!

Knihovní řád

Knihovní řád