P1020110ČESKÝ SVAZ ŽEN V DOLNÍCH VILÉMOVICÍCH

Něco z minulosti:

Historie místní organizace ČSŽ začíná 8.1.1953, kdy byl v obci v rámci Národní fronty ustaven tzv. Výbor žen, který připravil, za předsednictví paní Marie Padělkové, založení organizace v obci. Činnost organizace se zpočátku zaměřovala na osvětu v oblasti péče o děti, zdravotnictví a zlepšení pracovních podmínek žen. Poté přibyly kulturní akce, brigádnická činnost a péče o parkové plochy v obci. V 70. a 80. letech počet členek překračoval 50 a předsedkyní byla paní Věra Matulová. V roce 1990 federální ČSŽ zanikl, ale Český svaz žen přetrval a dál pokračoval v činnosti.

Něco ze současnosti:

V současné době se ČSŽ zaměřuje hlavně na kulturní dění v obci a akce pro děti. I když se počet členek ztenčil na necelou dvacítku, pomáhají nám rodinní příslušníci a příznivci z celé obce. Po paní Matulové předsednictví převzala paní Jana Šťávová. Největší naší akcí je masopust. Ráno vyrážíme po vsi v maškarním průvodu za doprovodu dechové kapely pod vedením pana Kolbábka. Odpoledne pokračujeme dětským maškarním karnevalem. Karneval je každoročně hojně navštěvován a to nás velmi těší. Další akcí je oslava dne dětí 1. června. Pro děti připravujeme dětské sportovní odpoledne s táborákem a opékáním špekáčků. Děti si spolu s dospěláky svůj svátek pěkně užijí. Dlouhodobě zveme do obce Divadelní soubor Budišov. A protože ženy z místní organizace mají srdce na pravém místě, pomáháme handicapovaným dětem i dospělým (sběrem PET víček, finančně, věcnými příspěvky do tomboly na ples v Náměšti). Každoročně se přidáváme k celostátnímu dni boje proti rakovině, prodejem kytiček měsíčku lékařského. Podílíme se na výzdobě obce na Vánoce a Velikonoce. Spolupořádáme s ostatními spolky zpíváni u kapličky a sladký jarmark. Myslíme i na to, že nejen prací je člověk živ, tak pořádáme zájezdy a akce, kde se pobavíme všechny dohromady. Loňská hra ženy proti mužům si žádá další pokračování (asi proto, že muži prohráli 🙂 )