V Dolních Vilémovicích proběhla 6.ledna 2024

Tříkrálová sbírka

 

Vybraná částka

24 910,- Kč

 

Tato částka byla odeslána na účet charity

 

Děkujeme všem dárcům.