Rodný dům Jana Kubiše získala obec Dolní Vilémovice do svého vlastnictví v roce 2009 v havarijním stavu. Záměr domek zrekonstruovat a vytvořit v něm muzeum hatil jen nedostatek prostředků. Obec vyhlásila veřejnou sbírku, která byla velmi úspěšná, za tři roky se vybraly dva miliony korun. Mezi dárci byli občané nejen ČR, ale i Slovenska a Francie. Nejvýznamnějšími dárci byli Nadace ČEZ, Kraj Vysočina, TTS Třebíč, Hotel zámek Berchtold a pan Alois Denemarek. Do sbírky se zapojily i hasičské sbory, Myslivecká sdružení, Vojenské historické skupiny a školy.

Vyklízení domku, bourání staré střechy a pomoc při zhotovení střechy nové zajistili dobrovolníci z řad místní omladiny, vojenských historických skupin a vojáků aktivních záloh roty Jana Kubiše při Krajském vojenském velitelství Jihlava, kteří odpracovali 1055 hodin dobrovolné práce. Rekonstrukci zajistila stavební firma Vlastimila Hádlíka Třebíč. Domek byl slavnostně otevřen v roce 2013 při stém výročí narození Jana Kubiše.

Za první rok prohlídek jej navštívilo na tisíc návštěvníků. Nejvzdálenější návštěvník přijel až z Tokia.

Stálou expozici do domku umístil Vojenský historický ústav. Expozice se stala vyhledávanou pro základní školy, kde si žáci 8. a 9. ročníků rozšíří znalosti tohoto významného období našich dějin.

Zhotovení busty před rodným domem se ujal mladý sochařský pár Buhumíra Smolejová a Stanislav F. Muller. Na bustu přispělo Ministerstvo obrany částkou 300 000 Kč.

Znovu všem dobrovolníkům, dárcům i návštěvníkům domku děkujeme.

 

Otevírací doba:

Domek je otevřen celoročně ( mimo pondělí) 

Veškeré návštěvy je třeba si dopředu domluvit s paní Fňukalovou  na tel: 601 388 300

 

Facebook Rodný dům Jana Kubiše.

 

Číslo veřejné sbírky na rekonstrukci, opravu, zřízení a provoz Rodného domu Jana Kubiše je stále aktuální 

Č. ú.: 107-5042250297/0100 KB Třebíč