Obec Dolní Vilémovice oznamuje, že od 7. března bude v naší obci odborná firma provádět ořez veřejné zeleně, zejména topolů u návesního rybníku.

Buďte tedy obezřetní při průchodu kolem pracovníků a dbejte jejich případných pokynů k zákazu vstupu.