O obci

Dolní Vilémovice se nacházejí v jihovýchodní části kraje Vysočina, cca 10 km na jihovýchod od města Třebíč. Obec je součástí ekologického mikroregionu Rokytná a MAS Podhorácko. Většina zastavěné plochy obce leží v údolí, průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo 470 m n.m. Katastr obce má rozlohu 983 ha, trvale zde žije necelých 400 obyvatel. Název obce měl v minulosti několik podob (Vilimovice,Vilímovice), jeho původ není znám.

Obec spojuje s okolím silnice II.třídy č. 401 (Vladislav-Jaroměřice n.Rok). Obec je napojena na veřejnou autobusovou dopravu (linka Třebíč-Dolní Vilémovice, další linky mají zastávku na rozcestí cca 2 km od obce). Dopravu v obci zajišťuje Oldřich Řezanina. Obcí prochází cyklostezka č.5107 (od Klučova k Dalešické přehradě), další doporučenou cyklotrasou je úsek Dolní Vilémovice-Valeč, po polní cestě. Nejbližší železniční zastávkou je Vladislav (7 km).

První písemná zmínka o obci pochází z r. 1294, kotlina byla však osídlena mnohem dříve. V průběhu středověku se velmi často měnili majitelé, až v r. 1678 získal osadu mocný rod Valdštejnů. Ti drželi zdejší statek až do r. 1945. Z výnosu statku byl financován kapucínský klášter v Třebíči.

Dolní Vilémovice jsou rodištěm plk. in memoriam Jana Kubiše.