Žádáme o dodržování zákazu skládky na čarodějnicích. Větve bude možné ukládat po odvezení popela.