Strana – seskupení 1923 1927 1931 1938
Strana m %. hl. m % hl. m % m %
Čs. strana lidová 7 46,7 160 8 51,6 154 7 38,6 5 33,4
Republikánská strana zemědělského a malo-rolnického lidu (agrární strana) 4 26,7 83 4 20,8
Domovina domkařů a malorolníků 4 26,6 70 3 17,5 13,3
Živnostensko-obchodnická strana stredostavovská 32 1 8,1 2 20,0
Členové pro zvelebení obce 32
M. – MANDÁTY, HL. – HLASY

Jiné politické strany či seskupení v obecním zastupitelstvu neměly v meziválečném období zastoupení. Členové pro zvelebení obce – místní volební seskupení pro volby v roce 1938; na kandidátce tohoto seskupení byli někteří členové agrární strany, v čele s K. Tůmou.

Domovina domkařů a mlorolníků se v letech 1927 a 1938 sdružila s agrární stranou v koalici.