OBČANÉ Z DOLNÍCH VILÍMOVIC, KTEŘÍ PADLI NA FRONTÁCH 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
JMÉNO

Josef Doležal

Josef Vašíček

Jan Chládek

Josef Čech

Jan Čech

Josef Kočár

Antonín Bula

Alois Vašíček

Josef Janda

Alois Klubal

Jakub Čech

Silvestr Otoupal

Josef Vávra

Antonín Vašíček

NAROZEN

1889

1888

1895

1888

1890

1895

1883

1888

1897

1897

1881

1895

1900

1879

PADL

1914

1914

1915

1915

1915

1915

1916

1916

1917

1917

1918

1918

1918

1918

Dnešní podoba pomníku padlým vznikla v osmdesátých letech spojením pomníku padlým v 1. světové válce a pamětní desky obětem německé okupace

NEZVĚSTNÝMI BYLI PROHLÁŠENI
JMÉNO

František Keller

Josef Sobotka

NAROZEN

1885

1889

NEZVĚSTNÝ

1914

1914

Německá okupace znamenala další oběti z řad místních obyvatel: Jan Kubiš – plukovník in memoriam, nositel tří čs. válečných křížů, francouzského Croix de Guerre, Zlaté hvězdy Čs. vojenského řádu Za svobodu, Hvězdy 1. tř. Čs. vojenského řádu bílého lva za vítězství, Řádu M. R. Štefánika III. tř. a dalších vyznamenám, nar. 24. 6. 1913, padl v boji 18. 6. 1942 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze, Resslově ul. Členové rodiny a příbuzní J. Kubiše – František Kubiš, nar. r. 1887, Rudolf Kubiš, 1912, Marie Kubišová, 1912, Jaroslav Kubiš, 1916, Marie Kubišová, 1920, Vlasta Kubišová, 1924, Jitka Kubišová, 1925, Rudolf Právec, 1912, Františka Právcová, 1915 a Jan Lapeš, 1909, byli téhož roku, 24. 10., popraveni v Mauthausenu.

Karel Denemarek, nar. 1913, byl popraven 19. 4. 1944 v Praze na Pankráci pro pomoc parašutistovi F. Pospíšilovi ze skupiny Bivouac. Rodiče Karla Denemarka zahynuli v koncentračních táborech – Antonín, narozený r. 1878, zemřel 27. 4. 1945 v Dachau, jeho žena Marie, nar. r. 1885, zemřela 30. 3. 1945 v Ravensbrucku.

František Svoboda, nar. 23. 9. 1907, zaměstnanec berní správy v Třebíči, člen partyzánské družiny „Hýbeš“ a člen odbojové skupiny „Horácko“, pracoval po osvobození v revolučním národním výboru v Třebíči, tragicky zahynul při plnění svých povinností v Nové Vsi u Třebíče 11. 5. 1945. Byl mu udělen čs. válečný kříž in memoriam.

V roce 1993 byla v budově obecního úřadu otevřena pamětní síň Jana Kubiše a obětí fašistické okupace. Je zde instalovaná stálá expozice, věnovaná všem výše jmenovaným. Přístup do expozice v době úředních hodin na obecním úřadě nebo mimo úřední hodiny po předchozí domluvě.