Od roku 1678 měli v držení tento statek Valdštejnové, a to jejich třebíčská větev. Po zdědění vartemberských panství (od r. 1758) se psali jako rod z Valdštejna a Vartemberka či v německé podobě Waldstein – Wartenberg.

ROK

1678 – 1684

1684 – 1702

1702 – 1703

1703 – 1708

1708 – 1713

1713

1713 – 1722

1722 – 1731

1731 – 1748

1748 – 1760

1760 – 1775

1775 – 1777

1777 – 1814

1814 – 1823

1823 – 1832

1832 – 1848

1848 – 1858

1858 – 1867

1867 – 1868

1868 – 1876

1876 – 1903

1903 – 1923

MAJITELÉ

Rudolf F. Augustin

Karel Ferdinand

období sporů

Jan Karel

Karel Arnošt

Jan Václav

František Josef

Jan Josef

František H. Arnošt

František J. Jiří

Emanuel Filibert

Vincenc

Josef Karel

František Adam

Arnošt

Antonín

Kristián

Vincenc

Albert

Jan

Josef Arnošt

Josef Vincenc

V roce 1923 byl valdštejnský pozemkový majetek rozdělen na dvě části. Také poté zůstal statek v Dolních Vilémovicích v držení tohoto rodu, až do r. 1945.

Erb Valdštejnů – původně měli ve štítu modrého lva ve zlatém poli, ale v 16. století přijali štít čtvrcený, v němž se střídali zlatí a modří lvi na polích opač­ných barev. V roce 1621 dostali doprostřed císařského orla, od roku 1758 si při­dávali ještě dva štítky s erbem Vartemberským.