V Dolních Vilémovicích proběhla 7.ledna 2023

Tříkrálová sbírka

 

Vybraná částka

24 020,- Kč

 

Tato částka byla odeslána na účet charity

 

Děkujeme všem dárcům.