Letošní Tříkrálovou sbírku není možné z důvodu protiepidemických opatření  uskutečnit

tradičním způsobem chozením tří králů s pokladničkou po vsi.

Proto budou asistentky charity s pokladničkami pro Tříkrálovou sbírku  připraveny přijmout Váš dar

na chodbě kulturního domu v Dolních Vilémovicích v sobotu 16. ledna 2021 v době od 7 do 11 hodin.

Pokladničky  budou dále k dispozici  od 12. ledna 2021 do 24. ledna 2021    u asistentek

paní Denemarkové, Dol. Vilémovice č. 134 a paní Pekárkové, Dol. Vilémovice č. 7.

Možnost přispět do Tříkrálové sbírky je také ON-LINE  na stránkách WWW.TRIKRALOVASBIRKA.CZ