letáček

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT
Záměrem programu je podpořit rychle realizovatelné zateplení,
s maximálním efektem a přiměřenými náklady. Často to bývají nekvalitní
stará okna a vchodové dveře. Teplo uniká i přes nedostatečně zateplenou
fasádu, střechu, stropy a podlahy.
Oprávněný žadatel o dotaci z NZÚ light:
Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu
(i trvale obývané rekreační stavby), ve kterém má trvalý pobyt počínající před
12.9.2022 a zároveň:
– Žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu
starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
– Žadatel pobíral v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu
příspěvek na bydlení.
Výše podpory:
Maximální celková výše podpory na realizaci opatření je omezena na 150.000,-
Technické požadavky na zateplení:
– Fasáda: požadovaná celková minimální tloušťka nové tepelné izolace je 200 mm.
– Střecha: požadovaná celková tloušťka tepelné izolace je 300 mm.
– Strop pod půdou: požadovaná celková tloušťka tepelné izolace je 300 mm.
– Podlaha na zemině nebo nad nevytápěným suterénem: požadovaná celková tloušťka tepelné izolace je
120 mm.
– Okna: zasklení izolačním 3-sklem, tloušťka rámu minimálně 70 mm.
– Vchodové dveře: musí mít tepelně-izolační výplň a případné zasklení musí být provedeno izolačním
2-sklem nebo 3-sklem.
Podhorácko, o.p.s., J. A. Komenského 87, Okříšky
www.podhoracko.eu, podhoracko@email.cz, tel.: 775 999 980, 775 999 978
Kdy si mám žádost podat?
Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení.
V případě, že nemáte finanční rezervu, zažádejte si dopředu a bude Vám poskytnuta
záloha. Na realizaci zvolených úsporných opatření pak máte celý rok. Příjem žádostí
bude spuštěn 9. ledna 2023. Dotace se vyplatí zpětně i na realizace uskutečněné již
od 12. září 2022.
Jak žádost podám?
Žádost včetně všech příloh se podává elektronicky prostřednictvím AIS SFŽP ČR,
který je dostupný z webových stránek programu – https://novazelenausporam.cz.
K podání žádosti budete potřebovat elektronickou identitu.
Co budu potřebovat k žádosti?
Dříve, než podáte žádost, pořiďte si fotografie míst, která budete chtít změnit – původní
okna, dveře, nezaizolovanou střechu apod. Tuto fotodokumentaci pak přiložíte
k žádosti. Dále budete potřebovat Odborný posudek navrhovaných opatření, který
Vám zdarma vypracují zástupci MAS nebo EKIS a M-EKIS.
Připravte si jakýkoliv doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu – může to být
třeba poslední výpis z účtu, na kterém bude uvedeno vaše jméno, nebo smlouva
s bankou o zřízení bankovního účtu.
K žádosti budete též potřebovat potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo
příspěvku na bydlení.
Kdo mi práce na renovaci mého domu udělá?
Je na vás, zda se rozhodnete práce na zateplení udělat svépomocí, nebo zda si
najdete realizační firmu.
Jak doložím realizaci dotovaných opatření?
Po dokončení prací nám předložíte Zprávu o provedených opatřeních a fotografie
realizovaných opatření. Zprávu o provedených opatřeních vám zdarma potvrdí
zástupce Místní akční skupiny.
Co mám dělat, když nemám počítač nebo nevím, jak postupovat?
Pokud máte možnost, řekněte si o pomoc v nejbližší rodině a požádejte příbuzné
o pomoc s vyřízením elektronické identity i s podáním žádosti. Obrátit se můžete též
na zástupce Místních akčních skupin, kteří zdarma pomohou s celým procesem od
podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření. Pro rady, jaká opatření
jsou ve vašem domě vhodná, se můžete zdarma obrátit i na konzultační
střediska EKIS a M-EKIS.
___________________________________________________________________
KONTAKT NA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINU:
MAS Podhorácko email: podhoracko@email.cz
J. A. Komenského 87 tel.: 775 999 980, 775 999 978
675 21 Okříšky