Zájezd HOBBY

Obec Dolní Vilémovice oznamuje, že se z důvodu malého zájmu ruší zájezd do Českých Budějovic na výstavu HOBBY.

Sto korun na autobus bude vráceno všem přihlášeným v úředních hodinách.

 

Zájezd Dukovany a Dalešice

Obec Dolní Vilémovice organizuje 22. května zájezd do elektrárny Dukovany a přečerpávací elektrárny Dalešice.

Odjezd v 8:30 od autobusové zastávky, návrat cca v 15 hodin.

Zájemci se mohou hlásit do 11. května na obecním úřadě.