Tříkrálová sbírka

Obec Dolní Vilémovice oznamuje, že v sobotu 8. ledna dopoledne proběhne v naší obci tříkrálová sbírka.

Navýšení platby za svoz odpadu

Obec Dolní Vilémovice oznamuje, že od 1. ledna 2022 došlo k navýšení plateb za svoz odpadu na 650,- Kč za rok.

Občanům, kteří mají navedené platby přes SIPO se navýšení automaticky změní až od února.