Pomoc Ukrajině

 

Sbírka pro Ukrajinu se v naší obci rozšiřuje na dvě sběrná místa. Materiální pomoc můžete přinést do místního obchodu smíšeného zboží v době od 7:00-11:00 do soboty 5.března nebo k Hanákům Dolní Vilémovice 54, kdykoli včetně celé soboty. Pomoc bude odvezena v neděli 6.března 2022 do oblasti Koločavy v Západní Ukrajině, kde bude složena v tamní škole a následně rozvážena obyvatelům bezprostředně zasaženým válkou.