Výpadek elektřiny

Společnost EG.D oznamuje, že ve čtvrtek 21. října od 7:30 do 15:30 hodin dojde k přerušení dodávky elektrické energie z důvodu prací na zařízení distribuční soustavy.

Dodavatel plynu

v případě, že vaším dosavadním dodavatelem zemního plynu byla společnost Bohemia Energy, 3E (Europe Easy Energy), Comfort Energy, ČS Energie nebo X-Energie, je třeba zaslání stavu plynoměru nejpozději do 22.října 2021 na e-mail distribuce@quantumas.cz, popřípadě nahlaste telefonicky na čísle 517 302 839. Je to NUTNÉ z důvodu ukončení činnosti uvedených dodavatelů plynu a nutnosti provést fakturaci.