Čištění komunikací

V neděli 16. dubna od 8 hodin ráno bude v naší obci probíhat strojní čištění komunikací, které nebyly ve středu z důvodu poruchy zameteny. Upozorňujeme majitele automobilů stojících na komunikacích, aby si přeparkovali tak, aby nepřekáželi.

 

Flora Olomouc

Obec Dolní Vilémovice vás zve na zájezd na zahradnickou výstavu Flora Olomouc v sobotu 22. dubna. Odjezd v 8:00 hodin, cena za dopravu 200,-Kč za osobu. Zájezd se uskuteční v případě obsazení minimálně 35 osob. Přihlásit se můžete na telefonním čísle: 724 189 755