Čistá VYSOČINA

Každoročně se do projektu Čistá Vysočina zapojují děti ze Základní a mateřské školy Dolní Vilémovice.