V sobotu 7. ledna 2023 proběhne v Dolních Vilémovicích

 

Tříkrálová sbírka

 

Sraz koledníků

v 9:30 hodin

u Sedláků č.p 140