V Dolních Vilémovicích proběhla v lednu 2021 Tříkrálová sbírka

Vybraná částka  15 850,- Kč

Tato částka byla odeslána na účet charity

Děkujeme všem dárcům.