Třebíčský SeniorPoint nabízí pomoc s registrací na očkování proti COVID-19, pokud nemáte nebo neumíte pracovat s internetem. Nyní lze registrovat seniory 70+.

Upozorňuji, že si občan musí předem rozmyslet, zda chce být registrován k očkování jako senior 70+ nebo se chce dát očkovat u svého praktického lékaře. Nelze totiž zvolenou variantu,

u koho se chce očkovat,  později změnit ani odvolat, zrušit.

  • Pomoc s registrací seniorů 70+ dělám já na Městském úřadě v SeniorPointu na te. čísle 601 573 020 (je uveden i na plakátě).

Na plakátě je uvedena i možnost volat na krajskou COVID linku 564 602 602 nebo také možnost volat na bezplatnou linku 1221 zřízenou MZČR.

  • Registraci u praktického lékaře dělá pouze příslušný praktický lékař (nemáme přístup a nelze měnit zvolenou variantu)
  • Registraci učitelů a personálu si dělají učitelé sami(nemáme přístup)
  • Registraci doktorů a  zdrav. personálu si dělají také sami (nemáme přístup)

 2021-03_Plakát na očkování COVID-19