Z důvodu výstavby vodovodu dojde v úterý 19.3 2024 v dopoledních hodinách k odstávce dodávky vody u čísel popisných 48, 49, 54, 1, 146, 142, 120 a 19.