Praktické lékařky MUDr. Boučková a MUDr. Šmardová žádají,

vzhledem k mimořádné situaci, aby do ordinace praktického lékaře chodili pacienti pouze s akutními potížemi a to výhradně po předchozí telefonické domluvě. Bude jim přidělen čas na ošetření, aby nedošlo ke kontaktu s jinými pacienty.

Do odvolání nebudeme poskytovat žádnou preventivní ani závodní péči, vyplňovat jakékoliv žádosti – řidičský průkaz, zbrojní průkaz, pojistky ani žádná další potvrzení, nebudeme provádět očkování.

Zároveň  do odvolání upravujeme ordinační hodiny, dopolední ordinační hodiny zůstávají v pondělí – pátek od 7h do 12h, odpolední ordinace ve středu bude do 15h.

Nutné recepty a neschopenky zajistíme elektronickou formou. Tel.: 568 808 211, 568 808 212

Vzhledem k nedostatku ochranných pomůcek a z důvodu velké nakažlivosti onemocněním COVID-19, mají pacienti s podezřením na onemocnění koronavirem /pobyt v zahraničí v posledních 14 dnech,  teplota, kašel, dušnost, případně kontakt s nakaženou osobou/ vstup do budovy polikliniky přísně zakázán!

 

Děkujeme za pochopení

 

V Třebíči, dne 16.3.2020

MUDr. Ilona Boučková, MUDr. Hana Šmardová