Ve středu dne 2.10.2019 v 16:15 – 18:15 hod. provede MVDr. Kottman čipování psů. Cena čipování včetně registrace je 500Kč.

Čipování proběhne u autobusové zastávky.

 

Povinnost opatřit psa čipem ukládá majitelům novela veterinárního zákona a současně také nařízení EU o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu, a to od 1. ledna 2020