Vítání občánků ve 14:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Od 15:00 hodin sál kulturního domu: posezení s písničkou, vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Dolní Vilémovice