Jméno

Funkce

Telefon

Boučková Jitka, DiS. Starostka 724 189 755
Malach Jaroslav Místostarosta 605 595 103
Denemarek Pavel Člen zastupitelstva
Sedlák Miroslav Člen zastupitelstva
Slatinská Kateřina DiS. Člen zastupitelstva
Martének Pavel Člen zastupitelstva
Vlčan Zdeněk Člen zastupitelstva