V letošním roce se v obci Dolní Vilémovice při tříkrálové sbírce vybralo 15 230,-Kč.

Všem dárcům děkujeme.