Setkání při písničce 2015

Občané Dolních Vilémovic společně oslavili svá životní jubilea.